050 XXX XX XX

ОЦІНКА МАЙНА

ми запезпечуємо  надійність

 

ТАРИФИ НА ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ

земельна діляка
житловий будинок
автомобільний транспорт
квартира гараж
виробничі приміщення
акціі та власність
обладнання та матеріали

500грн

500грн

400грн

400грн

700грн

1500грн

500грн

ЗАМОВИТИ

ЗАМОВИТИ

ЗАМОВИТИ

ЗАМОВИТИ

ЗАМОВИТИ

ЗАМОВИТИ

ЗАМОВИТИ

ВІПОВІДІ НА ГОЛОВНІ ПИТАННЯ

Що таке ринкова вартість?

Національний стандарт N 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав" (Постанова КМУ від 10 вересня 2003 р Н 1440). Дает следующее определение понятию рыночной стоимости:

ринкова вартість - вартість, за яку можливе відчуження об'єкта оцінки на ринку подібного майна на дату оцінки за угодою, укладеною між покупцем та продавцем, після проведення відповідного маркетингу за умови, що кожна із сторін діяла із знанням справи, розсудливо і без примусу;

подібне майно - майно, що за своїми характеристиками та (або) властивостями подібне до об'єкта оцінки і має таку саму інвестиційну привабливість.

Яка різниця, для чого потрібна експертна оцінка?

Згідно з вимогами законодавства, у звіті про оцінку майна в обов'язковому порядку вказується мета оцінки (мета єкспертної ОЦІНКИ). Мета оцінки впливає на те, який вид вартості необхідно визначити, а також які методи експертної оцінки при цьому використовувати.

Наприклад, при оцінці для продажу нерухомості фізичними особами визначається оціночна вартість. При даруванні тієї ж нерухомості визначається ринкова вартість. Для цілей страхування, як правило, визначається вартість заміщення або вартість відновлення. Для бізнес-планування часто визначається інвестиційна вартість. Для цілей бухгалтерського обліку часто потрібно визначати вартість ліквідації. А для банків - ліквідаційну вартість.

Як Ви визначаєте вартість квартири?

При оцінці квартир в більшості випадків застосовується метод порівняльного методичного підходу до оцінки.

Порівняльний ПІДХІД ґрунтується на врахуванні Принципів заміщення та Попит и пропонування. Порівняльний ПІДХІД предполагает аналіз цен продажу та пропонування подібного майна з відповіднім Коригування відмінностей между об'єктами порівняння та об'єктом ОЦІНКИ. (Національний стандарт N 1 "Загальні засади ОЦІНКИ майна и Майновий прав" Постанова КМУ від 10 вересня 2003 р. N 1440).

Для визначення вартості квартири оцінювач знаходить пропозиції з продажу подібних квартир: в тому ж мікрорайоні, в тому ж типі будинку і т.п. При цьому досить рідко вдається знайти об'єкт порівняння, який був би повністю ідентичний об'єкту оцінки. Тому вартість знайдених об'єктів порівняння коригується за рядом ознак: місце розташування, технічний стан, поверховість, масштаб, а також поправка на торг.

Тобто Ваша квартира коштує приблизно стільки ж, скільки і подібні квартири в подібних будинках Вашої мікрорайону за вирахуванням поправки на торг, яка як правило приймається на рівні 5-15%.

Яку вартість визначає оцінювач?

Національний стандарт N 1 "Загальні засади ОЦІНКИ майна и Майновий прав" (Постанова КМУ від 10 вересня 2003 р. N 1440) дає визначення такими видами вартості:

ВАРТІСТЬ - еквівалент цінності об'єкта ОЦІНКИ, вираженість у ймовірній сумі грошей;

ймовірна сума грошей - найбільша сума грошей, якові может отріматі продавець та может Погодитись Сплатити покупець;

поточна ВАРТІСТЬ - ВАРТІСТЬ, наведена у відповідність Із ценам на дату ОЦІНКИ Шляхом дисконтування або использование фактичність цен на дату ОЦІНКИ;

ціна - фактична сума грошей, сплачена за об'єкт ОЦІНКИ або подібне майно;

подібне майно - майно, что за своими характеристиками та (або) властівостямі подібне до об'єкта ОЦІНКИ и має таку саму інвестіційну пріваблівість;

ринкова ВАРТІСТЬ - ВАРТІСТЬ, за якові можливе відчуження об'єкта ОЦІНКИ на Сайти Вся подібного майна на дату ОЦІНКИ за угіддями, Укладення между покупцем та продавцем, после проведения відповідного маркетингу за умови, что Кожна Із сторон діяла Із знанням справи, розсудліво и без примусу;

ліквідаційна ВАРТІСТЬ - ВАРТІСТЬ, яка может буті отримай за умови продаж об'єкта ОЦІНКИ у рядків, что є значний Коротше від рядок Експозиції подібного майна, протягом которого воно может буті Продана за ціною, яка дорівнює рінковій вартості;

ВАРТІСТЬ заміщення - определена на дату ОЦІНКИ поточна ВАРТІСТЬ витрат на создания (придбання) нового об'єкта, подібного до об'єкта ОЦІНКИ, Який может буті Йому рівноцінною заміною;

ВАРТІСТЬ відтворення - определена на дату ОЦІНКИ поточна ВАРТІСТЬ витрат на создания (придбання) в СУЧАСНИХ условиях нового об'єкта, Який є ідентічнім об'єкту ОЦІНКИ;

залішкова ВАРТІСТЬ заміщення (відтворення) - ВАРТІСТЬ заміщення (відтворення) об'єкта ОЦІНКИ за Вирахування усіх відів ЗНОС (для нерухомого майна - з урахуванням рінкової вартості земельної ділянки при ее існуючому вікорістанні (прав, пов'язаних Із земельною ділянкою);

ВАРТІСТЬ ліквідації - ВАРТІСТЬ, якові очікується отріматі за об'єкт ОЦІНКИ, что вичерпана корисність відповідно до своих первісніх функцій;

спеціальна ВАРТІСТЬ - сума рінкової вартості та надбавки до неї, яка формується за наявності нетіпової мотівації чи особлівої заінтересованості потенційного покупця (користувача) в об'єкті ОЦІНКИ;

нвестіційна ВАРТІСТЬ - ВАРТІСТЬ, определена з урахуванням конкретних умов, вимог та мети інвестування в об'єкт ОЦІНКИ; об'єкта ОЦІНКИ и может НЕ ВІДПОВІДАТИ его найбільш ефективних Використання;

ОЦІНОЧНА ВАРТІСТЬ - ВАРТІСТЬ, яка візначається за Встановлення алгоритмом та складом вихідних даних;

дійсна ВАРТІСТЬ майна для цілей страхування - ВАРТІСТЬ відтворення (ВАРТІСТЬ заміщення) або ринкова ВАРТІСТЬ майна, візначені відповідно до умов договору страхування;

ВАРТІСТЬ реверсії - ВАРТІСТЬ об'єкта ОЦІНКИ, яка прогнозується на період, что настає за прогнозним;

При цьому в 99% випадків проведення експертної оцінки виникає необхідність визначення ринкової вартості.

ВАРТІСТЬ у вікорістанні - ВАРТІСТЬ, яка розраховується віходячі Із СУЧАСНИХ умів использование об'єкта ОЦІНКИ и может НЕ ВІДПОВІДАТИ его найбільш ефективних Використання;

ОЦІНОЧНА ВАРТІСТЬ - ВАРТІСТЬ, яка візначається за Встановлення алгоритмом та складом вихідних даних;

дійсна ВАРТІСТЬ майна для цілей страхування - ВАРТІСТЬ відтворення (ВАРТІСТЬ заміщення) або ринкова ВАРТІСТЬ майна, візначені відповідно до умов договору страхування;

ВАРТІСТЬ реверсії - ВАРТІСТЬ об'єкта ОЦІНКИ, яка прогнозується на період, что настає за прогнозним;

При цьому в 99% випадків проведення оцінки для експерта оцінювача стоїть завдання визначення ринкової вартості.

Чим відрізняється оцінка майна від експертизи?

Оцінка майна, майновий прав (далі - оцінка майна) - це процес визначення їх вартості на дату ОЦІНКИ за процедурою, встановлення нормативно-правовими актами ... (Закон України «Про оцінку майна, майновий прав та професійну оціночну діяльність в Україні»).

Судова експертиза - це дослідження експертом на Основі спеціальніх знань матеріальніх об'єктів, явіщ и процесів, Які містять інформацію про обставинні справи, что перебуває у провадженні ОРГАНІВ досудового Розслідування чи суду. (Закон України «для судів експертизу»).

Звертаємо Вашу увагу, що з вище написаного випливає, що під оцінкою майна розуміється визначення вартості. При цьому результатом проведення експертизи можуть бути не тільки висновки про вартість, а й наприклад, про стан конструкцій нерухомості, технічного стану автомобіля т.п.

ДОКУМЕНТИ, ЩО НЕОБХІДНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ

  1. Оцінки квартири:
  2. Житлового будинку:
  3. Паркомісця, гаража:
  4. Землі та нерухомості
  5. Квартири, або кімнати:
  6. Транспортних засобів:
1. Правовстановлюючі документи (Договір купівлі-продажу, Свідоцтво про право власності, Договір дарування, інш.) - Копія;
2. Технічний паспорт на квартиру - копія;
3. Паспорти всіх власників квартири - копії;
4. Ідентифікаційні коди всіх власників квартири - копії.
1. Правовстановлюючі документи (Договір купівлі-продажу, Свідоцтво про право власності, Договір дарування, інш.) - Копія;
2. Технічний паспорт на будинок - копія;
3. Державний акт на землю - копія;
4. Відомості про наявність обтяжень, сервітутів (якщо такі є), в тому числі обтяження заставою, наявністю орендарів або інших обмежень щодо використання земельної ділянки;
5. Паспорти всіх власників будинку - копії;
6. Ідентифікаційні коди всіх власників будинку - копії.
1. Правовстановлюючі документи (Договір купівлі-продажу, Свідоцтво про право власності, Договір дарування, інш.) - Копія;
2. Технічний паспорт - копія;
3. Паспорт власника гаража, паркомісця - копія;
4. Ідентифікаційний код власника гаража, паркомісця - копія.
1. Копія державного акта на земельну ділянку;
2. Копія паспорта власника земельної ділянки (свідоцтво про реєстрацію юридичної особи);
3. Якщо державний акт старого зразка (відсутня кадастровий номер), потрібна довідка про його присвоєння.
1. Копія правовстановлюючих документів на квартиру (договір купівлі-продажу, міни, дарування, свідоцтво про право власності, рішення суду тощо);
2. Ккопія паспорта власника (співвласника) квартири; копія технічного паспорта БТІ.
1. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
2.Паспорт власника. У разі смерті власника необхідні: свідоцтво про смерть, документ, що підтверджує зв'язок між померлим і спадкоємцем (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, рішення суду тощо), паспорт спадкоємця.
3. Фотографії транспортного засобу.

НАШІ КОНТАКТИ

Адреса: gtyrtyryrtyrys sysryu  ssrshsrtysr

Телефон:  shhfhh hthyjytdjdj

E mal: hdtyj dyjdyjdyjd